Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
(MVO)
VSM Hosting heeft een eigen datacenter voorzien van de allermodernste datafaciliteiten en nog veel belangrijker is
dat er door middel van zonnepanelen en koude-warmteopslag duurzaam wordt omgegaan met energie.
 
Virtuele servers
Voor ontwerpers heeft VSM Hosting een leuk aanbod.

Als ontwerper kunt u reseller worden van VSM hosting en mag u gratis gebruik maken van een Virtuele server ter waarde van 40 euro per maand.
Voor de hosting van de domeinen die erop worden gezet ontvangt de reseller 30% korting indien hij zelf zorg draagt voor de facturering naar de eindgebruiker. Hierdoor kan ook de ontwerper verdienen aan het gedeelte hosting. Indien de inkomsten voor de doorbelasting van de normale hosting de 40 euro overstijgen blijft de maandelijkse facturering op 40 euro staan.

Als voorbeeld: een reseller verkoopt de hosting van een site naar de klant voor 15 euro per maand. VSM hosting factureert per kwartaal 3 maanden van 10,50 euro (15 euro -30 % ) door aan de ontwerper. Als de ontwerper dus meer dan 4 websites online zet krijgt hij vanaf dat moment nog alleen de factuur voor de virtuele server (40 euro per maand). Met het verschil dat de domeinnamen van standaard 16 euro worden doorgefactureerd voor 10,50 euro per jaar. Bij 8 websites van 15 euro per maand levert dit dus 120 euro -/- 40 euro inkoop = 80 euro per maand op. Zonder dat de ontwerper kennis heeft van html of beheren van een website kan hij dit wel aanbieden.
VSM hosting BV zorgt ervoor dat de zaken technisch geregeld worden. Indien na een jaar de server nog niet is gevuld qua websites wordt overlegd om de websites bij VSM Hosting te stallen op de server. De reseller behoudt zijn marge op de door hem aangeleverde websites.
 


 
         
 
Grotestraat 80
5836 AH Sambeek
T 0485-478963
E support@vsm-hosting.nl
   
staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel
onder nummer: 39079970